Vanaf 1 november 2014 verandert het Basisexamen Inburgering Buitenland.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De examens zijn op de computer, niet meer via de telefoon.
  • De Toets Gesproken Nederlands wordt vervangen door een Spreekexamen A1.
  • Het spreekexamen wordt beoordeeld door 2 menselijke beoordelaars, niet door de computer.
  • De 3 examens (Leesvaardigheid, Spreekvaardigheid en KNS) kunnen apart worden afgelegd.
  • Heb je niet alle examens gehaald? Dan herkans je alleen examens die je niet hebt gehaald.

Klik hier voor meer informatie over het nieuwe examen.

Er zijn voorbeeldexamens voor Leesvaardigheid, Spreekvaardigheid en KNS.