Vanaf 1 november 2014 verandert het Basisexamen Inburgering Buitenland. De belangrijkste veranderingen zijn: De examens zijn op de computer, niet meer via de telefoon. De Toets Gesproken Nederlands wordt vervangen door een Spreekexamen A1. Het spreekexamen wordt beoordeeld door 2 menselijke beoordelaars, niet door de computer. De 3 examens (Leesvaardigheid, Spreekvaardigheid en KNS) kunnen apart worden […]